Tag Archives: ekonomika

CrimethInc jdou do práce

Americká anarchistická skupina CrimethInc, jakkoliv známa především jako kontroverzní, je bez nadsázky jedním z nejvlivnějších anarchistických projektů své doby (jenom jejich první knihy Fighting for Our Lives se do dnešního dne rozdistribuovalo 650.000 kusů). Dokázala do ruda rozpálit nejenom své … Continue reading

Posted in Čtenářský deník | Tagged , , | Comments Off on CrimethInc jdou do práce

MAP: Více než jen odbory

Jsou odbory institucí, která v důsledku slouží k posilování stávajících pořádků, nebo jsou naopak základní jednotkou budoucí svobodné společnosti? Mohou být odbory revoluční či dokonce přímo anarchistické? Na tyto a další otázky po svém odpovídá Mezinárodní asociace pracujících (International Workers Asociation) – … Continue reading

Posted in Globální souvislosti | Tagged , | 1 Comment

Politická ekonomie práv zvířat: Zvířata jako součást pracující třídy?

Na zadní straně přebalu knihy Making a Killing – The Political Economy of Animal Rights (Výroba vraždění – Politická ekonomie práv zvířat), vydané AK Press, se píše: Řekněte průměrnému levičákovi, že by zvířata měla být součástí širších osvobozeneckých bojů a … Continue reading

Posted in Čtenářský deník | Tagged , | 19 Comments

Jak na krizi – tentokrát z Polska

Ozarow je malé město nedaleko Varšavy, známé svou továrnou na kabely. Na přelomu let 2002 a 2003 v něm došlo k velkým nepokojům, které se přelily i do ulic. Po Latinské Americe je tu jeden příklad přístupu ke krizi doslova … Continue reading

Posted in Globální souvislosti | Tagged , , | 1 Comment

Alternativní ekonomika v době krize

Argentina si před pár lety prošla podobnou krizí, která nyní zuří i u nás v Evropě. I proto jsou taktiky a způsob řešení této krize ze strany obyčejných lidí více než inspirativní i pro situaci, která u nás panuje dnes. … Continue reading

Posted in Globální souvislosti | Tagged , | 1 Comment

Obsaď a žij vyráběj!

Následující skutečný příběh by s nastupující krizí mohl sloužit jako inspirace i lidem u nás. Jeho začátek je navlas podobný například situaci zaměstnanců a zaměstnankyň Crystalexu: náhlé ukončení výroby a ukončení pracovního poměru, nevyplacení dlužné mzdy několik měsíců nazpět, nezaplacené … Continue reading

Posted in Z frontové linie | Tagged , | Comments Off on Obsaď a žij vyráběj!

Demokratická dimenze argentinského povstání – Piqueteros

Hnutí, jenž dostalo svůj název podle piketů, které se staly pro jejich demonstrace charakteristické, vzniklo zhruba pět let před protesty. Během roku před protesty se ale prudce rozrostlo a začalo být určující sociální silou neprivilegovaných lidí v sociálních konfliktech s … Continue reading

Posted in Globální souvislosti | Tagged , | Comments Off on Demokratická dimenze argentinského povstání – Piqueteros

Demokratická dimenze argentinského povstání – Dělnická samospráva na pracovišti

Nyní se přesuňme do doby před vypuknutím lidového povstání. Po celé Argentině se dělníci pokoušeli o sebeorganizaci a ekonomický boj. Vypuklo mnoho stávek a okupačních stávek. Jednu z nich, okupační stávku keramičky firmy Zanón v argentinské provincii Neuquén, si kvůli … Continue reading

Posted in Globální souvislosti | Tagged , | Comments Off on Demokratická dimenze argentinského povstání – Dělnická samospráva na pracovišti