O platformě RiseUp.net

RiseUp.net je alespoň v našich končinách jedním z nejznámějších radikálních technologických kolektivů, proslavený zejména jako poskytovatel bezpečných e-mailových schránek a mailing listů. Po nedávném představení platformy NoBlogs tak plním svůj malý dluh a představuji i druhý kolektiv, jehož „služeb“ využívám a můžu je plně doporučit.

Hned na počátku rubriky „o nás“ na své úvodní stránce píše RiseUp v odrážce „proč potřebujete RiseUp“ následující: „Můžete se ohledně své citlivé komunikace spoléhat na korporátního poskytovatele e-mailových schránek? Nejenom, že typicky pro různé účely skenuje a zaznamenává obsah vaší komunikace, ale také se podřizuje požadavkům vlády na omezení digitální svobody a nemá přijatelnou politiku v oblasti ochrany soukromí svých uživatelů a uživatelek. A to se ani nezmiňujeme o tom, že jejich komerční zájem je v protikladu k tomu, co děláme my. […] Věříme, že je pro hnutí životně důležité, aby základní komunikační struktura byla pod jeho kontrolou a nikoliv pod kontrolou korporací nebo vlády.“

V této souvislosti RiseUp často hovoří o tzv. mapě sociálního hnutí. Jde o to, že americký Úřad národní bezpečnosti (NSA) provozuje jednu z největších databází vůbec, která obsahuje údaje o veškeré sociální komunikaci, která probíhá přes území (servery, komunikační uzly…) USA: kdy kdo komu volal, psal, chatoval… Díky architektuře internetu jde o většinu světové komunikace. Skrz tuto databázi má stát velmi přesný přehled vztahů uvnitř sociálních hnutí, který lze zároveň použít jako návod na to, jak toto hnutí narušovat, na koho se zaměřit atd.

Když však posíláte e-mail ze schránky na riseup.net do schránky na tom samém serveru, je díky zabezpečovací šifrovací technologii pro NSA neviditelný. Využíváním zabezpečené komunikace tak z tohoto přehledu mizíte. Proto RiseUp říká: „Pobízejte lidi, se kterými se organizujete, aby využívali e-maily a mailing listy na serveru riseup.net. Proč? Čím více síťové komunikace probíhá skrz zabezpečené sítě, tím více bude naše hnutí a naše práce bezpečnější jako celek.“

RiseUp také zdůrazňuje, že internet je sice plný služeb „zdarma,“ ale toto „zdarma“ znamená, že povolujete korporacím shromažďovat vaše soukromé údaje, vytvářet mapu vašich vztahů, přání a chování a také, že dá vaše údaje represivním složkám kdykoliv si o to řeknou.

Politická stránka

Co je RiseUp jako kolektiv zač vám při každé práci s jeho stránkami připomene v prohlížeči malá černorudá hvězdička v řádku s webovou adresou. Svými vlastními slovy se pak charakterizuje takto: „Naším cílem je pomoci vytvořit svobodnou společnost, svět bez nedostatku a se svobodou vyjadřování, světa bez útlaku a hierarchie, ve kterém je moc spravedlivě sdílená. Naším příspěvkem je poskytování komunikačních nástrojů a virtuálních zdrojů našim spojencům, zapojeným do boje proti kapitalismu a dalším formám útlaku.“

Nicméně, RiseUp má nastaveny určité hranice: „RiseUp.net věří v přímou demokracii, anti-sexismus, anti-rasismus, anti-kapitalismus, sebeurčení, lokální autonomii, ekologii a komunitní ekonomiku. […] RiseUp.net se staví za společné boje a solidaritu s širším spektrem politické levice. Nicméně však existují věci, které podpořit nemůžeme. Proto vás žádáme, abyste „služby“ riseup.net nevyužívali k následujícímu: podpoře kapitalismu, dominance a hierarchie; myšlence, že třídní útlak je důležitější než útlak rasový nebo genderový; strategii revoluce, založené na revolučním předvoji; populační kontrole.“ Jinými slovy, na levé straně politického spektra RiseUp nepodporuje „tvrdé“ zelené primitivisty obhajující vyhlazení lidstva, tzv. anarcho-kapitalisty, autoritářskou levici a trockismus. Hovořit o pravém politickém spektru je pak myslím naprosto zbytečné.

Peníze, peníze…

Tak jako v článku o platformě NoBlogs i zde používám slovo „služby“ v uvozovkách. Ani RiseUp neprovozuje žádné komerční aktivity, ale „vytváří technologické alternativy budované zdola, které jsou orientované na naplnění potřeby komunikace lidí a organizací pracujících na společenské změně.“ Nicméně, RiseUp nefunguje ve vakuu a ke svému fungování peníze potřebuje: na udržování a nákup techniky, na zabezpečení konektivity, na filtrování spamu atd. „Služby“ RiseUp prostě nejsou zdarma. Proto své uživatele prosí o pravidelný příspěvek, u kterého ale rovnou dodává: „pokud jste bez peněz, žijete na globálním Jihu nebo někde v zemi s devalvovanou měnou, neplaťte nám“. Počítá s tím, že ti na na globálním Severu přispějí více a tím solidárně podpoří hnutí v chudých zemích (mezi projekty, kterým RiseUp pomáhá s technologickým zázemím zmiňuje např. vznikající ekologické hnutí v Íránu atd.).

Po problémech s výpadky, které v minulosti RiseUp trápily v důsledku zastaralosti techniky, přišel v minulém roce s masivní fundraisingovou kampaní. Na úvodní stránce byla publikována žádost o dary a pod ní „teploměr,“ který ukazoval hladinu příspěvků stoupajících k nezbytné sumě na technologickou obnovu. Částku ve výši několika desítek tisíc dolarů se podařilo vybrat brzy a protože celková suma byla nakonec i vyšší, umožnila RiseUp kolektivu i start nových „služeb“ a rozšíření těch starých. Finanční příspěvky na svou činnost pak RiseUp chápe jako formu anarchistické vzájemné pomoci.

Technická stránka

Jak RiseUp plní své cíle po technické stránce popisuje následovně: „Snažíme se, aby byl váš e-mail tak bezpečný a chránil soukromí do té míry, jak jen umíme. Nelogujeme vaši IP adresu (většina služeb na internetu drží detailní záznamy o každém počítači připojujícím se k jejich serverům. My ponecháváme jen ty údaje, které nemohou vést k jednoznačné identifikaci vašeho počítače). Všechny vaše data, včetně mailu, jsou ukládána v šifrované podobě. Tvrdě pracujeme na tom, aby naše servery byly zabezpečeny proti útoku. Vaše data s nikým nesdílíme. Aktivně se postavíme proti jakémukoliv pokusu o získání dat o našich uživatelích, včetně soudního příkazu.“

Poslední větu RiseUp dokázal v praxi v případu „Mount Hope Baptist Church v. Riseup.net.“ Pravicová homofobní církev pomocí soudní žádosti vyžadovala data o některých uživatelích. Kromě serveru risep.net šly ve stejném případu některé žádosti i na firmu Google. Zatímco Google data o uživatelích Gmailu vydal (dokonce aniž by je o tom informoval), RiseUp se o ně soudil… A vyhrál.

Jinou aféru týkající se bezpečnosti serveru riseup.net vyvolali němečtí antifašisté. Na počátku roku 2011 vypustili do světa zprávu o hacknutí jeho schránek jako důkaz toho, že německé antifašistické hnutí na počítačovou bezpečnost příliš nedbá. Nakonec se ukázalo, že skutečně získali hesla určitých jednotlivců a skupin k jejich e-mailovým schránkám na serveru riseup.net, ale nikoliv hacknutím platformy riseup.net, ale takříkajíc „vlastní blbostí“ uživatelů a uživatelek: na jejich počítače nainstalovali key-loggery, u jiných hesla odhadli na základě dlouholetých známostí a část (u těch, co měli velmi jednoduchá hesla) konečně zlomili metodou brute force attack.

Přesto na to RiseUp zareagoval a začal částečně „myslet za uživatele.“ Předně vás systém už nenechá zvolit si jednoduché heslo, zrušena byla i možnost vyžádat si heslo pomocí záchranné otázky a tajné odpovědi. Ztracené heslo si lze vyžádat pouze pomocí alternativní e-mailové adresy, ale systém neukáže, jestli na ni heslo bylo zasláno, nebo nikoliv. A konečně, metoda brute force attack byla ztížena zvýšením doby, po kterou lze využít další pokus na přihlášení se do schránky po opakovaném špatném zadání hesla.

Praktická stránka

Založení schránky na riseup.net je malinko složitější. Buď kliknete na odkaz „request account,“ kde musíte odklikat podmínky (mimo jiné i to, že nebudete schránku využívat v rozporu s politickými principy RiseUp zmíněnými výše) a napsat něco o sobě (v čem jste aktivní a proč potřebujete schránku na riseup.net). Schvalování žádosti je manuální a trvá několik dní. Druhou možností je získat kódy od dvou stávajících uživatelů serveru a schránku založit okamžitě. Ohledně poskytování kódů má server přísná pravidla: při jejich generování je uživatel upozorněn na to, že pokud je poskytne někomu, koho nezná, může být jeho vlastní schránka zrušena.

Základní kapacita e-mailu byla po velké fundraisingové kampani rozšířena na plně dostačujících 96mb. Každý, kdo to z nějakého důvodu potřebuje, si ji přitom může sám zvýšit (zde ale RiseUp upozorňuje, že disková kapacita je zdaleka nejdražší a důrazně žádá o zvýšení finančního příspěvku v takovém případě). Nicméně je potřeba myslet na to, že riseup.net se nesnaží soupeřit s korporátními providery, ale že jeho cílem je zabezpečení bezpečné komunikace. A k jejím pravidlům patří, že nepotřebná data (staré maily) se mají mazat: žádná data ve schránce znamená, že i v případě prolomení ochrany útočník žádná data nenalezne. Jednoduše řečeno: když to nepotřebuješ, smaž to.

Další projekty na riseup.net

Mezi další zajímavé „služby“ RiseUp patří Etherpad, systém na skupinovou tvorbu dokumentů v reálném čase. Jde o vynikající nástroj pro spoluautory či politické skupiny, které jsou prostorově roztroušeny. Stránku Etherpadu najdete zde: https://pad.riseup.net/.

Bez zajímavosti rozhodně není ani jejich stránka Crabgrass, kde se dá instantně využívat kompletní infrastruktura nezbytná pro fungování malé organizace či kolektivu. Tato „služba“ by si vyžadovala samostatný článek, nicméně v kostce: Crabgrass je webová aplikace na principu alternativní sociální sítě, která obsahuje nástroje pro demokratickou skupinovou spolupráci, organizaci a rozhodování: umožňuje sdílet soubory, vytvářet, upravovat, komentovat atd. dokumenty s přehledem jejich úprav a verzí, zakládat privátní wiki a diskusní fóra, mít sdílený kalendář, sledovat plnění úkolů atd. a v neposlední řadě spolupracovat s dalšími skupinami, které systém Crabgrass také používají. Například pro redakci malého časopisu či práci většího anarchistického kolektivu jde dle mého soudu o naprosto perfektní, zabezpečený nástroj, o který se po technické stránce navíc nemusí vůbec starat. Stránky Crabgrass najdete zde: https://we.riseup.net/

RiseUp se zabývá i „bezpečnostním poradenstvím.“ Pokud vás oblast počítačové bezpečnosti zajímá a vládnete angličtinou, na jejich webu najdete mnohé zajímavé návody, doporučení a články napsané z pohledu aktivistů anarchistického hnutí a z praktického hlediska určených pro aktivisty anarchistického hnutí. Základní stránku najdeš zde: https://help.riseup.net/en/security

No a konečně RiseUp provozuje i osobní VPN (https://help.riseup.net/en/vpn), posílající všechnu vaši internetovou komunikaci přes servery riseup.net a také chatovací službu založenou na platformě Pidgin.

This entry was posted in Z frontové linie and tagged . Bookmark the permalink.

6 Responses to O platformě RiseUp.net

  1. Pingback: Musíme si promluvit o Facebooku | Anarchistický Černý Kříž - ABC

  2. Pingback: Musíme si promluvit o Facebooku |

Leave a Reply

Your email address will not be published.